همکاری با سایت کیتابچی
سایت کتابفروشی کیتابچی، آمادگی خود را برای همکاری با ناشران، مولفان و ناشر مولفان برای ارائه کتب آنان در سایت اعلام می دارد. با توجه به اینکه سایت کیتابچی،  در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان مسولیت زیادی بدوش دارد  شیوه نامه همکاری به صورت یک فایل pdf آماده شده است. پس از مطالعه آن و آشنایی با قوانین موجود در سایت، قراردادی فی مابین جهت ارائه کتب و محصولات فرهنگی عقد می شود. 
ارسال پیام
انتخاب بخش :
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :  
شماره تماس :  
توضیحات :